Váš partner pro řešení korozních problémů

Na českém a slovenském trhu působíme od roku 1997 jako joint-venture partner americké společnosti Northern Technologies International Corporation (NTIC). Od této doby jsme úspěšně zavedli do praxe stovky antikorozních obalových aplikací a disponujeme širokou databází případových studií.

Naše podnikatelská činnost je zaměřena výhradně na dodávky antikorozních obalových materialů a poradenství v oblasti dočasné protikorozní ochrany. Díky této úzké specializaci se této problematice můžeme věnovat s maximální péčí. Zároveň disponujeme týmem zkušených odborníků, kteří v oblasti antikorozního balení získávali praxi po mnoho let.

Jsme součástí mezinárodní federace Zerust®, která se skládá z vice než 60 společností, které po celém světě vyrábí patentované antikorozní materiály Zerust® a Excor® a poskytují k nim technický servis. Na základě našich i zahraničních zkušeností jsme pak schopni zajistit, že zboží balené v našich antikorozních obalech bude dodáno k zákazníkům po celém světě v bezvadném stavu. Naši zahraniční partneři s námi často spolupracují i při inspekcích dodávek z českého a slovenského trhu do ciziny, takže je možno mít zboží stale pod kontrolou.


APrincip fungování společnosti

  • Kontrolujeme od začátku až do konce technologický proces u zákazníka, abychom definovali veškerá korozní rizika
  • Poznáme příčinu koroze a doporučíme preventivní opatření
  • Navrhujeme optimální, cenově efektivní řešení k eliminaci korozních problémů
  • Pomáháme s racionalizací balícího procesu

Každá výrobní šarže našich antikorozních materialů je laboratorně testována na maximální spolehlivost antikorozní ochrany a na splnění předepsaných fyzikálně-mechanických vlastnosti (např. tloušťka, pevnost atd.) Naše firma je certifikována certifikátem ISO 9000. Každá dodávka našeho zboží zákazníkovi má své unikátní číslo a je možno k ní zpětně dohledat protokoly ověřující kvalitu zboží.

pdf Ke stažení certifikát ISO 9001 (pdf)

pdf Download ISO 9001 certificate (pdf)

pdf Ke stažení Politika kvality (pdf)