Zerust®Excor® vypařovací inhibitory koroze (VCI)

Inhibitory koroze, které se odpařují z našich antikorozních materiálů, formují na povrchu kovu tenkou plynnou vrstvu, která korozi zabraňuje třemi způsoby:

  1. Pasivuje tok elektronů mezi anodickými a katodickými oblastmi povrchu kovu
  2. Formuje tenkou, ale nepropustnou povrchovou bariéru, která zabraňuje vodě a vlhkosti přímo působit na kov a fungovat tak jako elektrolyt
  3. Reguluje hodnoty PH látek na povrchu kovu

Jak to funguje?

Koroze a ochrana před ní

Atmosférická koroze principiálně startuje v situaci, kdy se na povrchu kovu vyskytne vlhkost. Tato vlhkost pak začíná na povrchu kovu působit jako vodič pro tok elektronů mezi oblastmi s kladným nábojem (katoda) a oblasti se záporným nábojem (anoda). Tato elektro-chemická reakce má za následek oxidaci povrchu, která se v závislosti na typu kovu může projevovat jako klasická „červená“ koroze (korozní produkty mohou být i černé nebo bílé) nebo jako změna barvy či ztráta lesku (zašednutí atd.).

Obalové materiály Zerust®Excor® obsahují chemické látky, které se z obalu postupně vypařují. Uvnitř antikorozního balení se tak vytváří netoxická, nearomatická a okem neviditelná chemická atmosféra, která zabraňuje vzniku výše zmíněných korozních reakcí.

Po vyjmutí kovu z antikorozního balení se chemická vrstva z povrchu rychle vypaří do okolního prostředí a zboží je čisté, suché a bez koroze připraveno k dalšímu použití.